Hizmetlerimiz / ISO-IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  
 

 

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser. Kimi İlgilendirir? 
ISO 27001, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

 ISO 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça etkilidir: müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir. 

 

Faydaları Nelerdir? 


Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizin ISO 27001 ile belgelenmesinin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

1.    İç denetimlerinizin bağımsız bir şekilde sağlandığını gösterir ve kurumsal yönetişim ve iş devamlılığı gereksinimlerini karşılar

2.    Geçerli yasa ve düzenlemelere uygun davranıldığını bağımsız bir şekilde gösterir

3.    Sözleşmeden doğan gereklilikleri karşılayarak ve müşterilerinize bilgilerinin güvenliğine gösterdiğiniz özeni göstererek bir rekabet avantajı sağlar

4.    Bilgi güvenliği işlemleriniz, prosedürleriniz ve belgeleriniz biçimlendirilirken kurumsal risklerinizin gerektiği gibi tanımlandığını, değerlendirildiğini ve yönetildiğini bağımsız bir şekilde doğrular

5.    Üst yönetiminizin bilgilerinin güvenliğine olan taahhüdünü kanıtlar

6.    Düzenli değerlendirme işlemi performansınızı sürekli izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olur

Not: ISO 27001'e veya ISO 27002 Uygulama Tüzüğü standardındaki önerilere uymakla yetinen kuruluşlar bu yararları sağlayamaz.

 

 

 

© 2002 / 2018  AR-GE Yönetim Danışmanlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. / T.Cemal Beriker Bulvarı Kalağoğlu İşmerkezi Kat 4 No:1   Seyhan / Adana  Tel: +90 554 626 15 04