Hizmetlerimiz / CE Belgelendirme  
 

 

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliği'nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir "Pasaport" niteliğindedir.

CE İşareti (Belgesi) Olmazsa Ne Olur?


CE İşaretinin (belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilindeki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi) olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir. Türkiye’de ise son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir.

CE işaretlemesi kapsamları aşağıda belirtilmiştir.

 • 84/525/AT Dikişsiz Çelik Tüpler

 • 84/526/AT Alüminyum Tüpler

 • 84/527/AT Kaynaklı Çelik Tüpler

 • 87/404/AT Basit Basınçlı Kaplar

 • 98/37/AT Makina Emniyet Parçaları

 • 89/106/AT İnşaat Malzemeleri

 • 89/336/AT Elektromanyetik Uyumluluk EMC

 • 89/686/AT Personel Koruma Ekipmanları

 • 90/385/AT Vücuda Yerleştirilen Tıbbi Cihazlar

 • 92/42/AT Sıcak Su Kazanları

 • 93/42/AT Tıbbi Cihazlar

 • 94/9/AT Atex Yanmazlık

 • 95/16/AT Asansörler

 • 97/23/AT Basınçlı Kaplar

 • 98/79/AT Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları

 • 99/5/AT Radyo Telekomünikasyon

 • 2000/ 9/AT İnsan Taşıyan Telefirik

 • 2000/14/AB Makinaların Gürültü Emisyonu

 • 2006/95/AT Alçak Gerilim Elektrik Malzemeleri

 

 

 

© 2002 / 2018  AR-GE Yönetim Danışmanlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. / T.Cemal Beriker Bulvarı Kalağoğlu İşmerkezi Kat 4 No:1   Seyhan / Adana  Tel: +90 554 626 15 04